astelehena, azaroak 30, 2020

LOZORRO

 LOZORRO

DEFINIZIOA :

     iz. Lo sakona edo pisua


LOKUZIOAK 

  • lozorroan adb. Lo, lotan; erdi lo.

ADIBIDEAK 

    " Negu lozorrotik esnatu da lurra."
      " Lozorroan aurkitu nuen, sukarraren mende. "
 


                   FRANTSESA sommeil lourd et profond
       GAZTELANIA : sueño profundo,pesado.
       INGELESA : deep sleep

osteguna, azaroak 26, 2020

ESTAKURU

 ESTAKURU

DEFINIZIOA :

         1 iz. Akatsa.

2 iz. Aitzakia. Ik. desenkusa.LOKUZIOAK 


ADIBIDEAK 

   1 " Arotzak dena gaizki egin eta zurak du estakurua! "
    2   " Estakurutzat emanez, euskara ez dela deusetako."
 


                   FRANTSESA : défaut;excuse
       GAZTELANIA : defecto;excusa
       INGELESA : defect;pretext

asteazkena, azaroak 25, 2020

ZOLI

 ZOLI

DEFINIZIOA :

        1 adj. Hotsez eta soinuez mintzatuz, ozena,                  bereziki maiztasun handikoa, hotsen eskalan 
          goian dagoena. 

2 adj. Zentzumenez mintzatuz, zorrotza, ahalmen handikoa.

3 adj. Bizkorra, zalua.

4 (Adizlagun gisa). Bizkor, erne.ADIBIDEAK 

   

1  "Jaiki eta ahots zoliarekin hitz egiten hasi zen." 

2  "Begi zoliak dituenarentzat."

3  "Betiko hizkera modua darabil: sendoa, zolia, argia eta garbia ".

4  " Zoli eta prest egon behar duzue."
                   FRANTSESA vive,perspicace,agile,sonore
       GAZTELANIA : sagaz,inteligente,ágil,sonoro
       INGELESA : keen,clever,lively,resounding

asteartea, azaroak 24, 2020

ITAUNKETA

 ITAUNKETA

DEFINIZIOA :

 Argibide jakin bat lortzeko egiten den itaun saila.   Ik. galdeketa


ADIBIDEAK 

   
 "Itaunketa gogorra izan zuten: nor ziren, nondik zetozen, zertan ari ziren eta ez dakit zenbat honelako."


                   FRANTSESA interrogatoire
       GAZTELANIA : interrogatorio
       INGELESA : interrogation

astelehena, azaroak 23, 2020

XINAURRI

XINAURRI

DEFINIZIOA :

         iz. Lap. eta BNaf. Inurria.

ADIBIDEAK 

   
 "Hegaldunak dantzari, xinaurriak lanean, lerro-lerro xendrari bero gogorrenean."
                   FRANTSESA fourmi
       GAZTELANIA : hormiga
       INGELESA : ant

ostirala, azaroak 20, 2020

MASKAL

 MASKAL

DEFINIZIOA :

         1 adj. Ahula, argala. Ik. makal. 

2 adj. Higatua, zimeldua.


ADIBIDEAK 

   
1 "Maskal aurkitzen haut; gaixorik al hago? ."
2." Arrosa hori maskala dago."                   FRANTSESA : triste,faible
       GAZTELANIA : débil,flaco
       INGELESA : weak,feeble

osteguna, azaroak 19, 2020

SETATI

 SETATI

DEFINIZIOA :

     adj. Setatsua:  uste, iritzi, asmo edo erabaki bati amore eman gabe eusten diona. Ik. tematsuburugogoregoskor 

ADIBIDEAK 

   
"Euri hau setati dago, eta iluntzera eta gogorrago."

                   FRANTSESA :obstiné, -ée 
       GAZTELANIA : obstinado,terco,testarudo
       INGELESA : obstinate,stubborn

asteazkena, azaroak 18, 2020

MOROKIL

 MOROKIL

DEFINIZIOA :

     iz. Arto irinarekin egiten den ahi lodia.


ADIBIDEAK 

   "Katilua bete esne morokilekin."

                   FRANTSESA : bouillie
       GAZTELANIA : gacha
       INGELESA : porridge

asteartea, azaroak 17, 2020

LAUZA

 LAUZA

DEFINIZIOA :

      iz. Harri aski handia, mehea eta laua.                          Ik. harlauza.


ADIBIDEAK 

      1."Esnea erori da sukaldeko lauzetan.."
                   FRANTSESA : dalle,pavé
       GAZTELANIA : losa,baldosa
       INGELESA : stone slab,flagstone

 

astelehena, azaroak 16, 2020

GAKO

 GAKO

DEFINIZIOA :

          1 iz. Ipar. Giltza, ateak irekitzeko tresna. 

2iz. Gauza edo arazo baten giltzaADIBIDEAK 

1."Urre gakoaz ate guztiak ireki doaz (esr. zah.)."
2. " Hona misterio handi horren gakoa."                   FRANTSESA : clé,clef
       GAZTELANIA : llave;clave
       INGELESA : key

 

ostirala, azaroak 13, 2020

BURUZURI

 BURUZURI

DEFINIZIOA :

            izond. 1. Txotxoloa, ergela
                       2. Ile zuria duena. 
3 • astegun buruzuri. Ik. astegun.

ADIBIDEAK 

1."Edozein buruzuri zentzugabek bezala jokatu dut"
2. "Gurdian dakarte Joanes aitona, gure artzain buruzuria"
3. "Nora zoaz astegun buruzurian hain dotore jantzita?"                   FRANTSESA : stupide; grisonnant;ouvrable
       GAZTELANIA :tonto;canoso;día laborable
       INGELESA : stupid;grey-haired;weekday

 

osteguna, azaroak 12, 2020

KOIPELUSTRE

 KOIPELUSTRE

DEFINIZIOA :

            izond. 1. Lausengari,losintxari
                       2. koipezto,gogaikarri 


ADIBIDEAK 

1."Koipelustre ederra agertu da gaur."
2. "Zagoz isilik behingoz koipelustreori!"


                   FRANTSESA adulateur; ennuyeux, -euse
       GAZTELANIA :adulador;cargante
       INGELESA : flatterer,-ing;annoying

 

asteazkena, azaroak 11, 2020

BELU

  BELU

DEFINIZIOA :

            1 adb. Bizk. Berandu.

ADIBIDEAK 
"Goiz jaikia, goiz gose; belu jaikia, loz ase."
Esaera zaharra

                   FRANTSESA : en retard
       GAZTELANIA : tarde
       INGELESA : late

 

asteartea, azaroak 10, 2020

ZAHAGI

ZAHAGI

DEFINIZIOA :

          iz. Abere larrua, gehienetan ahuntzarena, zaku 
              eran josia, ardoa edo olioa gordetzeko                        erabiltzen dena. Ik. zahato.

ADIBIDEAK 

"Sei arroako zahagia"


                   FRANTSESA outre
       GAZTELANIA : odre
       INGELESA : wineskin

 

astelehena, azaroak 09, 2020

OINAZTARRI

 OINAZTARRI

DEFINIZIOA :

iz. Batez ere Bizk. Lurra jotzen duen tximista. Ik. oinazkaroinaztuoinaztura.

ADIBIDEAK  


" Trumoiak hots egin du eta oinaztarria dator gure gainera. " 
                   FRANTSESA foudre
       GAZTELANIA : rayo
       INGELESA : lightning

 

ostirala, azaroak 06, 2020

EROSTA

  EROSTA

DEFINIZIOA :

  iz. Auhena, adia.

ADIBIDEAK  


" Harrezkero, akabo erostak, akabo kexak, akabo erdi negarrak " 

                   FRANTSESA : lamentation,plainte
       GAZTELANIA : lamento,queja
       INGELESA : groan,moan

 

osteguna, azaroak 05, 2020

SUPAZTER

  SUPAZTER

DEFINIZIOA :

   iz. Sutondoa.

ADIBIDEAK  
" Benetan goxoa, supazter txokoa. "                   FRANTSESA foyer,coin de feu
       GAZTELANIA : fuego,hogar,cocina,fogón
       INGELESA : fireplace, hearth, home